WollemiPine.pl - Nauka: Informacje naukowe na temat Wollemi Pine. the Wollemi Pine
 


Informacje Naukowe
..............................

Rodzina
Wollemi Pine należy do rodziny drzew iglastych Araucariaeae. Ma ona cechy wspólne z innymi żyjącymi rodzajami Agathis i Araukaria jak również z Cretaceous i wczesnymi, trzeciorzędowymi grupami skamielin, takimi jak Araucarioides.

Siedlisko i warunki wzrostu
Wollemi Pine w swoim naturalnym siedlisku osiąga 40m wysokości, a średnica pnia przekracza 1m. Drzewa dorastały w temperaturach od -5 do 45°C, a testy prowadzone w USA i Japonii potwierdzają, że znoszą one nawet niższe temperatury - do około -12°C. Charakteryzują się one szybkim wzrostem, lubią światło, wolą gleby kwaśne. Wollemi Pine hodowana z nasion i sadzonek pochodzących z dzikiej populacji rośnie gwałtownie, osiągając przyrost około 50 cm rocznie

Cechy charakterystyczne
Zwyczaj spontanicznego wypuszczania wielu pni z jednego systemu korzeniowego, znane jako coppicing. Cecha ta wytworzyła się najprawdopodobniej jako obrona przed zniszczeniami spowodowanymi ogniem i innymi naturalnymi katastrofami. Kolejną niezwykłą cechą Wollemi Pine, wspólną dla rodzaju Araucaria, jest zwyczaj zrzucania całych gałązek niż pojedynczych igieł. Odmienna kora, która przypomina "czekoladę bąbelkową", jest również unikalna dla Wollemi Pine.

Genetyka
Badania genetyczne nie wykazały jeszcze różnic pomiędzy lub wewnątrz populacji Wollemi Pine. W rzeczywistości istnieje tylko bardzo mała różnica genetyczna wewnątrz całej rodziny Araucariaceae. Naukowcy wierzą, że może to dowodzić, że możliwości istnienia wyjątkowo niskiej różnorodności i na dodatek przetrwać spustoszenia spowodowane pożarami buszu, zlodowacenie, dinozaury i wędrówkę kontynentów.

Płeć
Tak jak najbliżsi żyjący kuzyni, Wollemi Pine jest obojga płciowa, z obiema żeńskimi i męskimi szyszkami reprodukcyjnymi na tym samym drzewie. Męskie i żeńskie szyszki znajdują się na czubkach gałęzi z przewagą żeńskich szyszek na czubku drzewa.

Cechy szczególne
Grzyb znajdowany na niektórych liściach Wollemi Pine żyjących dziko produkuje niewielkie ilości związku chemicznego znanego jako Taxol - środka anty-rakowego. Taxol nie jest produktem ubocznym Wollemi Pine, wcześniej znajdowano go na drzewach rodzaju Taxis (np. Cis). Ilość tego środka jest jednak zbyt mała by można go było wykorzystywać do celów medycznych.

Namnażanie
Celem hodowania Wollemi Pine jest zabezpieczenie długookresowego przetrwania gatunku poprzez wyeliminowanie zagrożenia wynikającego z wizyt w miejscach występowania dzikiej populacji drzew. Badania nad rozmnażaniem mają na celu zapewnienie realnych ilości sadzonek rośliny do sprzedaży w 2006 roku w Australii. Jako że zbieranie nasion w warunkach naturalnego występowania rośliny jest trudne, niebezpieczne i stanowi również zagrożenie dla drzew, rozmnażanie jest realizowane wegetatywnie z młodych roślin wyhodowanych z oryginalnych nasion oraz sadzonek odciętych z dziko żyjących Wollemi Pine. Są również prowadzone badania nad możliwością wykorzystania metod mikro propagacji do celów produkcji komercyjnej.

Królewskie Ogrody Botaniczne w Sydney wraz z Parkami Narodowymi Nowej Południowej Walli i Strażą Ochrony Przyrody utworzyły firmę Wollemi Australia, która posiada wyłączność na namnażanie i sprzedaż Wollemi Pine w Australii i innych rynkach. Takie rozwiązanie zapewnia wykorzystywanie dochodów na konserwację roślin występujących w naturalnym środowisku oraz innych zagrożonych gatunków. Wszystkie rośliny wyhodowane przez Wollemi Australia posiadają certyfikat autentyczności, oznakowanie i opakowanie oznaczone oficjalnym logo Wollemi Pine. Logo będzie oznaczało oficjalny produkt z którego dochód zasili fundusz konserwacji i pielęgnacji dzikich roślin.

 

 This page can be found at